حفاری چاه آب فاضلاب

حفاری چاه آب فاضلاب

چاه فاضلاب برای جذب آب و فاضلاب مصرفی ساختمان توسط نیروی انسانی حفر می‌شود.