نصب انشعاب فاضلاب لوله کشی فاضلاب داخل ساختمان

نصب انشعاب فاضلاب لوله کشی فاضلاب داخل ساختمان

طرح اگو، یک طرح سراسری و کشوری برای راه اندازی شبکه فاضلاب شهری، جهت خارج سازی گندآب و فاضلاب خانه ها و مصارف انسانی، از شهر توسط یک کانال فاضلابی مشترک است که چرخه تصفیه، تامین آب، احیای آب قابل مصرف از فاضلاب را در زیر بنای برنامه و استراتژی خود قرار داده است. خدمات پایا مهام نیز، در راستای اجرایی نمودن همین طرح و تسهیل آن برای همگان در شهر تهران است.

ادامه مقاله
حفاری چاه فاضلاب در طرح اگو

حفاری چاه فاضلاب در طرح اگو

حفاری چاه فاضلاب، نصب انشعاب فاضلاب خانگی به شهر و انجام سایر اتصالات و مراحل مربوط به سازه های شبکه فاضلاب، در کلان شهرها مانند تهران، از جمله عملیات مهم شهرسازی است که اجزای زیرسازهای شهری را شامل می شود.

ادامه مقاله