نصب و لوله کشی فاضلاب به اگو شهری و داخل ساختمان

نصب و لوله کشی فاضلاب به اگو شهری و داخل ساختمان

پیمانکاری انشعاب فاضلاب و اقدامات نصب انشعاب فاضلاب خانگی به شهر  را به ما بسپارید تا از کیفیت کار نهایی انجام شده مطمئن باشید. ما با بهره مندی از یک کادر کاملا حرفه ای و کارشناسان با تجربه در  این زمینه مفتخر آن هستیم که توانسته ایم در اولویت انتخاب شما قرار بگیریم.

ادامه مقاله
موارد مهم حفاری چاه فاضلاب و لوله کشی فاضلاب به اگو شهری

دانستنی های حفاری چاه فاضلاب و لوله کشی فاضلاب به اگو شهری

از آنجا که لوله های آب و چاه فاضلاب دیگری نیز ممکن است در مسیر حفاری چاه فاضلاب موجود باشد، باید هماهنگی های لازم به طور دقیق انجام شود. لوله کشی فاصلاب به اگو شهری می تواند یا به سیستم های فاضلاب شهری متصل گردد و یا اینکه به چاه های فاضلاب بزرگ حفر شده اتصال داده شوند.

ادامه مقاله
نصب انشعاب فاضلاب لوله کشی فاضلاب داخل ساختمان

نصب انشعاب فاضلاب لوله کشی فاضلاب داخل ساختمان

طرح اگو، یک طرح سراسری و کشوری برای راه اندازی شبکه فاضلاب شهری، جهت خارج سازی گندآب و فاضلاب خانه ها و مصارف انسانی، از شهر توسط یک کانال فاضلابی مشترک است که چرخه تصفیه، تامین آب، احیای آب قابل مصرف از فاضلاب را در زیر بنای برنامه و استراتژی خود قرار داده است. خدمات پایا مهام نیز، در راستای اجرایی نمودن همین طرح و تسهیل آن برای همگان در شهر تهران است.

ادامه مقاله
حفاری چاه فاضلاب در طرح اگو

حفاری چاه فاضلاب در طرح اگو

حفاری چاه فاضلاب، نصب انشعاب فاضلاب خانگی به شهر و انجام سایر اتصالات و مراحل مربوط به سازه های شبکه فاضلاب، در کلان شهرها مانند تهران، از جمله عملیات مهم شهرسازی است که اجزای زیرسازهای شهری را شامل می شود.

ادامه مقاله